Om oss

Buen kulturhus

Buen er et moderne, regionalt kulturhus som inneholder sal og scener, kino, bibliotek, galleri, kulturkontor og flotte øvingslokaler for både kulturskolen og andre kulturaktører. Husets scener er bygget for ulike bruksområder, som teater, dans, konserter med mer. Lyd og lysmessig tilbys utstyr av svært høy kvalitet. Det er lagt vekt på effektiv arealutnyttelse og multifunksjonalitet hvilket muliggjør mange parallelle produksjoner. Buen kulturhus er allerede blitt en ny hovedarena for formidling av gode kulturelle opplevelser og læring.

 

Bilder

  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen