Galleri

Om Galleri Buen

Galleri Buen skal ha en profesjonell galleridrift som er mangfoldig og inkluderende

Galleriet skal presentere et bredt spekter av kunstuttrykk

Utstillingene skal i hovedsak være samtidskunst, eller historisk kunst i et samtidsperspektiv

Galleriet skal være en samarbeidspartner for lokale, regionale og nasjonale aktører innen kunst og kultur. For tiden samarbeider vi med Mandal Kunstforening, Sørlandets Kunstmuseum, Agder Kunstsenter og Nasjonalmuseet

Galleriets samlede program skal nå ut til og engasjere mennesker i hele regionen

Galleriet skal være et samlingspunkt for regionens formidling av samtidskunst

For øvrig skal vi ha fokus på årlig å løfte fram en eller flere lokale/regionale kunstnere.

Åpningstider: Torsdag - søndag 13.00 - 16.00

Søknad om utstillingsplass

Galleri Buen administreres av kulturhuset som setter sammen programmet på bakgrunn av galleriets visjon og mål. Det vurderes også hvorvidt kunstneren og kunsten anses som relevant for galleriet, om det kan interessere regionens publikum og om det passer inn med resten av programmet i galleriet.

Buen kulturhus står også fritt til å disponere gallerirommet til andre eventer/arrangementer.

Galleri Buen tar i mot søknader om utstillingsplass året rundt. Søknadene blir behandlet etter 1.mars hvert år, for utstilling påfølgende år eller året deretter. Søknader kan da ikke påregnes behandlet før den nevnte dato.

Søker må ha en god kunstutdannelse, evt tungtveiende erfaring som vil kunne sidestilles med utdannelse. Det må foreligge utfyllende CV, søknad som beskriver hva kunstneren ønsker å stille ut og eksempler på verk.

Søknad sendes på e-post til ll@buenkulturhus.no

Utsmykking i og utenfor Buen

«Rogna»

Den svenske kunstneren Maria Koolen Hellmin var en klar vinner av konkurransen for utsmykning av uterommet ved Buen kulturhus og Tidemands bro i Mandal.

Hoveddelen av ”Denne rogna klekkes snart” er en rund, oransje, flytende form i elva.

Kunstneren har hentet inspirasjon fra livet i Mandalselva og universets uendelighet. Kunstverket har referanse til byens og elvas historie med laks og industri og tilfører Mandal et sterkt og moderne kunstuttrykk. 

Rogna og Buen former et felles uttrykk og er synlig fra mange steder i byen. Kunstverket er med på å definere Buen og området rundt som et viktig sted i byen, og har selvfølgelig også blitt et viktig element i det enorme vannlandskapet i Mandal

 

Om kunstneren:

Maria Koolen Hellmin er en erfaren svensk skulptør, en aktiv utstiller med bred erfaring innen kunst i offentlig rom. Hennes arbeider er poetiske og formsterke, og hun er svært allsidig når det gjelder materialbruk og uttrykksform. Det er en enkelhet i hennes utrykk som spiller fint opp mot Buens arkitektur.

Hun er bosatt og arbeider i Stockholm og Skinnskatteberg. Utdannet bl.a. på Konstfack og Konsthøgskolan i Stockholm. Hun har deltatt i en rekke separat – og kollektivutstillinger og har utført et tjuetalls offentlige kunstneriske installasjoner, skulptur/dansprosjekt samt samlingsutstillinger med plass-spesifikke verk.

 

«Kaos og Gaia»

Marianne Bratteli vant utsmykningskonkurransen inne i Buen.

Hun har malt direkte på betongveggene, med hovedvekt i 2.etasje utenfor Galleri Buen, men kunstverket strekker seg også inn i biblioteket og ned i 1.etasje.

Bratteli sier dette om sitt eget verk:

«Bildet består av abstrakte elementer og av figurer. En form kan assosieres med en klode, på en sidevegg er en sølvstjerne, store felter er fylt med lekende organiske strøk som kan minne om stjernehimler eller livet sett gjennom et mikroskop eller på sjøbunnen. Eller det kan minne om en stor by: vinduer, et virvlende by-kaos. En fornemmelse av veldig bevegelse og liv satt opp imot noen strenge geometriske former.

Oppi dette svever noen figurer: en mann, en kvinne, en pike, en danserinne, en underlig nisseaktig figur. Alle er tegnet enkelt og stilisert som mytiske eller eventyraktige skikkelser. I 2 etasje i foajeen fremstilles en mann og en kvinne – en erotisk tildragelse? Kvinnen for seg selv rolig og tilstede, mannen virvlende sterk og forvirret litt som en klovn. I 1 etasje i foajeen til høyre er gjengitt en sjenert årvåken pike – er det meg selv?»

Om kunstneren:

Marianne Bratteli er født og oppvokst i Oslo og er datter av avdøde statsminister Trygve Bratteli. Hun tilhører en ekspressiv malerisk tradisjon og forklarer veldig sjelden verkene sine, men lar de snakke sitt eget språk.

Hun har gjort mange separatutstillinger og er også innkjøpt av mange store institusjoner, blant annet av Nasjonalgalleriet og Stortinget.

Bilder

 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri
 • Bilde av Galleri