Arrangement

angsten-star-i-sofaen_bredde.jpg
angsten-star-i-sofaen_bredde.jpg

Utstilling: Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen.

Kategori:
Familie | Utstilling

I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse presenteres vandreutstillingen «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen».
Utstillingsåpning fredag 14.juni kl 1800.
Åpent tirsdag-søndag kl 13-16, og utstillingen står til og med 25.august.

Utstillingen viser hans mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg senere skulpturer. Gjennom hele Vigelands 50 år lange kunstnerskap har menneskets tilværelse vært under lupen. Hans livsverk, Vigelandsparken i Oslo, oppsummerer den tilbakevendende viljen til å utforske nyansene i hva det vil så å være menneske. Skulpturparken er både lavmælt og kraftfull med sine historier om livets små og store øyeblikk. Med «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen» gis publikum en mulighet til å oppleve en mindre kjent side av Norges mest berømte billedhugger. De fleste arbeidene i utstillingen er laget av en ung, søkende Vigeland, som prøver å finne sitt uttrykk, og seg selv. Leser man skulpturene som uttrykk for personlige erfaringer, fremstår den unge kunstneren som en plaget mann – med en «sjel pisket av angst». Slik beskrev forfatteren Stanisław Przybyszewski Vigeland på 1890-tallet. Ser man derimot arbeidene som uttrykk for strømninger og holdninger i Vigelands samtid, er de typiske for periodens pessimisme og dreining mot menneskets komplekse følelsesliv. Utstillingen gir en mulighet til å bli kjent med hvordan Vigelands kunst speiler en tid, men også tidløse erfaringer vi kan kjenne oss igjen i. Gjennom utstillingen inviteres publikum til å reflektere over Vigelands betydning og relevans i dag, i det den griper inn i eksistensielle tema som ensomhet, uro, lengsel og utenforskap. I arbeidene blandes melankoli, sårbarhet og frykten for avvisning med maktesløshet og fortvilelse. Hva forteller Vigelands skulpturer om det vanskelige ved å være menneske, også i dag? Og kan man lære noe om seg selv i møtet med dem? I utstillingens utforming er det lagt vekt på å skape møter og forbindelser mellom vår egen tid og Vigelands kunst. Blant annet settes enkelte skulpturer inn i kontekster og miljøer som er gjenkjennelige for dagens publikum. Hva skjer med opplevelsen av Vigelands «Redsel» fra 1892 når den plasseres i en sofa fra 2018? Utstillingen er er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Vigeland-museet i forbindelse med Vigelandjubileet 2019. 

 

PROSJEKTGRUPPE

Prosjektleder– Helga Gravermoen

Kurator utstilling – Elin-Therese Aarseth og Guri Skuggen, Vigeland-museet

Kurator formidling – Elin-Therese Aarseth, Vigeland-museet

Utstillingsdesigner – Kine Liholm

Grafisk designer – Anne Andresen

Turnelegger – Helga Gravermoen

Nettverksansvarlig – Helga Gravermoen

Konservator – Siri Refsum, Vigeland-museet

Sikkerhetsansvarlig- Einar Stangeland

Logistikk – Asle Olsen

Turnéutstillingskoordinator – Lise Sæter

Utstillingsteknikk: Nasjonalmuseet og Treverkstedet

Markedsføring – Jøran Pecher

Digitale medier – Marianne Røysum Kleven

Presse –Elise Lund

Alle skulpturene er laget av Gustav Vigeland. 

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen