Arrangement

Under 40 - Ung norsk arkitektur
Under 40 - Ung norsk arkitektur

Under 40 - Ung norsk arkitektur

Kategori:
Utstilling

Arkitektur i Galleri Buen.
Åpning lørdag 23.1 kl 14
Utstillingen står til og med søndag 13.3
Åpningstider: lørdag og søndag kl 13-16

Hva kjennetegner generasjonen av unge norske arkitekter, og hvordan posisjonerer de seg i det norske og internasjonale landskapet? Hvem er disse arkitektene, og hva er de opptatt av? På hvilke måter skaper og former de noe nytt, og i hvilken grad vil de prege framtidens arkitektur?

Kroppsrom, fuglekasser og transformert bensinstasjon

Vandreutstillingen «Under 40. Ung norsk arkitektur 2013» presenterer elleve unge arkitektkontorer med partnere under 40 år. Utstillingen består av filmer, modeller, møbler og plansjer. Den inkluderer blant annet installasjonen «Kroppsrom» som er skreddersydd til menneskekroppen, fuglekasser med fuglesang fra sårbare fuglearter, boliger utviklet for framtidas klima og en transformert Shell-stasjon i Karasjok.

Hvordan jobber arkitektene, og hva er de opptatt av?

Utstillingen dokumenterer i hvilke deler av markedet de unge arkitektene skaffer seg fotfeste, og hvordan de danner seg nisjer for å skaffe oppdrag. Den stiller også en rekke spørsmål: På hvilke måter skaper og former de nytt? Hvor samfunnsengasjerte og opptatt av ideologi er de? Og hvordan forholder de seg til globale tendenser og norske byggetradisjoner? 

Fem temaer, elleve kontorer
Prosjektene i utstillingen er fordelt under de fem temaene Romeksperimenter, Mellomrom, Steds- og byrom, Rom som forandrer og Rom for gjenbruk. Gjennom gruppeinndelingen belyses de unge kontorenes tilnærming til de enkelte begrepene og arkitektur for øvrig.  De elleve kontorene som er representert i utstillingen er:


ATELIER OSLO • CTRL+N (CONTROL NEW ARKITEKTUR) • ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER • FFB (FELLESSKAPSPROSJEKTET Å FORTETTE BYEN) • HUUS OG HEIM ARKITEKTUR • LALA TØYEN • MDH ARKITEKTER• RODEO ARKITEKTER • SFOSL / MORK-ULNES • SUPERUNION ARCHITECTS • TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER

For mer informasjon se: http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/under40

OBS! 4.februar kommer Olav Kvalnes fra arkitektkontoret Lala Tøyen for å holde et foredrag i forbindelse med utstillingen. Mer informasjon kommer.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen