Arrangement

Senioruniversitetet: Øystein Wiig
Senioruniversitetet: Øystein Wiig

Senioruniversitetet: Øystein Wiig

Kategori:
Foredrag

Billettpris:
Kr 150,- / kr 100,-

«Hvalrossen, et truet ikon ved Svalbard»

Hvalrossen i Norge holder stor sett til ved Svalbard. Den ble nesten utryddet på 1900-tallet og ble totalfredet i 1952. Først i våre dager ser vi tegn på at bestanden tar seg opp igjen. Den observeres nå ofte også på norskekysten. Vi kjenner vel alle til Freya og forviklingene knyttet til hennes tilstedeværelse langs Skagerrak-kysten sist sommer. I dette foredraget vil Wiig fortelle om hvalrossens biologi og forskning på hvalrossbestanden ved Svalbard.

 

Øystein Wiig er professor emeritus ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Wiig har arbeidet ved Bergen Museum, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Naturhistorisk museum i Oslo og har i over 30 år forsket på arktiske marine pattedyr spesielt isbjørn, hvalross og grønlandshval. Han har hatt en rekke norske og internasjonale verv innen forskning og biologisk mangfold. 

Wiig vokste opp i Mandal på 1960-tallet. Etter å ha bodd mange år i Bergen og Oslo har han nå flyttet tilbake til Mandal som pensjonist.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen