Arrangement

Senioruniversitetet: Victoria Østerberg
Senioruniversitetet: Victoria Østerberg

Senioruniversitetet: Victoria Østerberg

Kategori:
Foredrag

Billettpris:
Kr 150,- / kr 100,-

Hvordan plast har endret livet langs kysten etter 1950

I løpet av få tiår kom en rekke helt nye plastmaterialer inn i menneskers hverdagsliv.
Med utgangspunkt i fortellinger fra intervjuer, lokalaviser, bilder og filmmateriale vil Østerberg drøfte hvordan plastmaterialene kan ha bidratt til å endre livet langs kysten.

 

Victoria Østerberg (f. 1992) er doktorgradsstipendiat i historie ved UiA.
Hun forsker på hvordan plast i løpet av få tiår ble del av hverdagslivet langs kysten av Sør-Norge.
Hennes undersøkelse er del av et større forskningsprosjekt som undersøker kulturhistorien til ulike miljøgifter.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen