Arrangement

Senioruniversitetet: Esben Esther Pirelli Benestad
Senioruniversitetet: Esben Esther Pirelli Benestad

Senioruniversitetet: Esben Esther Pirelli Benestad

Onsdag 13. sep.Ons. 13. sep. kl. 13.00
- Kinosalen

Kategori:
Foredrag

Billettpris:
Kr 150,- / kr 100,-

Kjønnsbegeistring

Ordet kjønn skaper mening som prefiks til såpass forskjellige begreper som identitet og vorter.
Kjønn er knyttet til mange menneskers verdensbilde, og når kjønn utfordres, fremstilles på nye måter, møtes det ikke alltid av begeistring.
Forelesningen kaster et langt mere begeistret lys inn i våre kjønnsoppfatninger.
I livet vekkes kroppslig kjønn gradvis til live og i livsfasene som kommer endres betydningen av kjønn for mange.

 

Esben Esther Pirelli Benestad er utdannet lege, spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut IAP og professor emerit i sexologi ved Universitetet i Agder. Benestad ble allment kjent som transperson da hen sto fram i programmet «En anelse rødt» i 1993.

Benestad har deltatt i samfunnsdebatten i mange år og er en forkjemper for de uvanlige menneskers rettigheter.

Hen har både alene og sammen med ektefellen, professor Elsa Almås, skrevet bøker, bokkapitler, holdt tallrike foredrag og forelesninger over hele verden

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen