Arrangement

cecilie.jpg
cecilie.jpg

Senioruniversitetet: Cecilie Hellestveit

Onsdag 13. mar.Ons. 13. mar. kl. 14.00
- Kinosalen

Kategori:
Foredrag

Billettpris:
Kr 150,- / kr 100,-

«Situasjonen i Midtøsten – veien fremover»

Etter mange år med krig og urolighet i Midtøsten eksploderte konflikten mellom palestinere og Israel med Hamas sitt angrep 7. oktober og Israels påfølgende bakkeinvasjon på Gaza. Hvordan ser bildet ut i Midtøsten og regionalt, og hvilke utsikter finnes det til eskalering eller fredelige løsninger fremover?

Cecilie Hellestveit er folkerettsekspert, konfliktforsker og utenrikspolitisk kommentator. 

Hun er utdannet jurist og samfunnsviter med språk- og områdestudier i blant annet arabisk og russisk, og har juridisk doktorgrad innen internasjonal humanitærrett om reglene for kamphandlinger i borgerkrig. Hun har utgitt bøker og artikler om krigens folkerett, menneskerettigheter i væpnet konflikt, menneske­rettigheter i islam og folkerettens regulering av ny teknologi, samt flere bøker om konflikter i Midtøsten. Hellestveit arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved det norske Folkerettsinstituttet[8] og er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun har hatt flere offentlige verv og styreverv; hun leder Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd og er medlem av Statens pensjonsfonds etikkråd. Hun fikk i 2021 prisen «årets navn i akademia» for å ha reist en debatt om internasjonaliserings­politikken i akademia.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen