Arrangement

Lørdagsuniversitetet: “Hjelper det å sy i en knapp, liksom?”
Lørdagsuniversitetet: “Hjelper det å sy i en knapp, liksom?”

Lørdagsuniversitetet: “Hjelper det å sy i en knapp, liksom?”

Lørdag 21. okt.Lør. 21. okt. kl. 13.00
- Biblioteket

Kategori:
Foredrag

Varighet:
90 min

Billettpris:
Gratis

"Hjelper det å sy i en knapp, liksom?" - Bærekraftig praksis fra et mikroperspektiv med fokus på tekstiler
v/ Tone Takle, førstelektor ved Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder

Klesindustrien er en av de mest forurensende industriene i verden, har et høyt forbruk av kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder, og påvirker biologisk mangfold. Tekstilproduksjon står for 8 % av globale klimagassutslipp. Vi kjøper dobbelt så mange klær som vi gjorde på nittitallet, og vi bruker dem bare halvparten så lenge. To tredjedeler av klær som lages i dag, er av syntetiske fiber. Syntetfibrene brytes med tiden ned til mikroplast, går ned i jorden, og ut i elver og hav. Hele 20-35 % av mikroplasten i havet stammer fra plastbaserte klær.

Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre med dette? Hva kan det bety i praktisk handling å etterstrebe et mer bærekraftig forbruksmønster når det gjelder tekstilene vi omgir oss med i hverdagslivet?

Om foredragsholderen: Tone Takle er førstelektor ved Institutt for visuelle og sceniske fag, Fakultet for kunstfag ved UiA. Hun er utdannet ved tekstillinjen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (nå KHiO). Tone Takle underviser på studiet Visuell kunst og formidling og i lærerutdanningene.

Sted: Mandal bibliotek, Buen kulturhus (Havnegata 2, Mandal)

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Lindesnes kommune.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen