Arrangement

Karina Herteig: Spor
Karina Herteig: Spor

Karina Herteig: Spor

Kategori:
Utstilling

Varighet:
21.mai-4.juli

Arbeider fra et kunstnerskap gjennom 50 år.

Utstillingsåpning fredag 21.mai kl 1800
Åpent lørdager og søndager fra kl 1400 til kl 1700

Salgsutstilling med maleri og skulpturelle objekter.


Karina Herteig er "Vestlandskunstner" – norsk og med udgangspunkt i kunsten, som
skabes på det norske Vestland omkring det historiske kulturcenter, byen Bergen.
Det som præger den vestlandske kunst, er omgivelsernes betydning for værkernes
tilblivelse og udformning; og omgivelserne er naturen, men naturen konfronteret med
teknologiens udnyttelse af dens ressourcer. Det er også naturmaterialerne, der
foretrekkes; træet, til tider i mødet med nutidsindustriens jern og plast. Naturen i dialog
med teknologien; den givende over for den tagende; dialogens modsætninger imellem
synes overalt at være forudsætningen for Karina Herteigs arbejder.
Karina Herteig ser nysgerrigt på omgivelserne, er optaget af dem, hvor det gæIder de
større sammenhenge, men også helt ned i deres detaljer. Helt nede i deres mindste udtryk
finder hun former og materialer, som hun kan bruge for sine skulpturer. Hun er altså en
"genbruger".
  -Grethe Gratwohl-

Karina Herteig er en moderne kunstner. Likevel arbeider det sammen, det gamle og det
nye.
Hun har en kjærlighet til materialer og til den form for sanselig og kreativ fantasi som
ligger i det å forme og i det å lage ting.
Når jeg skriver ting og ikke kunstverk er det for å få fram den spesielle
gjenstandskarakteren som særpreger hennes skulpturer. Det er et karakteristisk trekk ved
deler av den moderne skulpturen, det at den vil prøve å tilføre det tradisjonelle
kunstverket et ekstra tillegg av liv og vitalitet ved å gi det en materiell virkelighetsgehalt.
En moderne skulptur kan derfor ha like mye karakter av å være et objekt, en gjenstand,
som det å være et kunstverk.
Som objekter setter Herteigs arbeider vår fantasi igang ved den rikdommen av
assosiasjoner som formen og materialene gir.
Det kan være mot gammel båtkultur gjennom en form som nærmer seg båtstavnens, eller
i et annet tilfelle mot totempeler og gamle kultiske gjenstander. Det grovt tilhogne
materiale gir assosiasjoner til noe som er i prosess eller til noe som har vært, – til en
primitiv religiøs skulptur eller til gamle brukte materialer og gjenstander som tiden har
gitt sitt preg gjennom en røf og ujevn overfate. Men samtidig opptrer hennes skulpturer
som tradisjonelle kunstverk. De kan ha en spennende eller en vakker form, og de kan være
menneskelig uttrykksfulle, ofe med elementer av humor, m.a.o. assosiasjoner til tid og
elde, samtidig som de aldri lar oss i tvil om at vi står overfor et stykke moderne kunst. Det
er denne dobbeltheten med all sin assosiasjonsrikdom som gir hennes arbeider mangfold
av mening og liv. Et annet viktig poeng ved bruken av eldre gjenstander og materialer ber
også nevnes. Det er ikke bare den moderne kunstner som ser det estetiske potensialet
som ligger i det gamle og brukte. Det er også det økologisk bevisste menneske som ser
den moralske utfordringen som ligger i gjenbruket.
Hennes malerier og tegninger har også en dobbelhet. På den ene siden har de karakter av
noe som er umiddelbart og spontant fanget, på den annen side bærer de spor av en
møysommelig– bearbeidelse, en bearbeidelse som er knyttet til ønsket om en levende
struktur i overfaten. Det gir anledning til en rik
variasjonsrikdom i teknikker – alt fra tørrpastell, oljemaleri og akryl til oilstics (oljemaling
i fast form) og bivoks og i materialbruk – aluminium, silkepapir og bladgull. Og de kan
være malt på alt fra finerplater og lerret til tjærepapp og trepaller.
Igjen denne sanselige gleden ved å gi verket en materiell virkelighetsgehalt, og nå til de
rent todimensjonale medier – til maleriet og tegningen. Akkurat som skulpturene får
maleriets egenskaper ved den rike fargesettingen, så får maleriene og tegningene
skulpturens materielle kvaliteter.
Karina Herteig representerer en tradisjon innenfor den moderne kunsten som lar oss få
et kreativt blikk på gamle teknikker, materialer og gjenstander. -
Dag Sveen-

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen
  • Bilde fra forestillingen