Arrangement

Hvem er jeg?
Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Kategori:
Utstilling

Vandreutstilling fra Sørlandets kunstmuseum (SKMU).

Mange barn er disse dager innom Galleri Buen, som en del av Den kulturelle skolesekken, for å se vandreutstillingen fra SKMU.
Lørdag 18., søndag 19., lørdag 25. og søndag 26. april er utstillingen tilgjengelig for alle som ønsker og se den.

Åpningstider kl 13.00-16.00

 

SKMU, Sørlandets Kunstmuseum ønsker med denne vandreutstillingen å rette fokus på portrettgenren, en genre som med økende grad av selveksponering via mobilkameraer og sosiale medier er mer aktuell enn på lenge. Kunstnere har opp igjennom historien jobbet med portretter på ulike måter som har gjort genren til en mangeslungen reise i fremstillingen av enkeltpersoner.

Utstillingen trekker opp noen linjer og viser noen retninger innen portrettkunsten fra offisielle embetsmannsportretter og kunstnerportretter til barneportretter og vanlige folk, fra realistiske portretter, til selvportretter og indre sjelelig gransking, til portretter der kunstnere er mer opptatt av abstraksjoner, form og farger.
Utstillingen viser verk fra SKMUs samling av blant andre Olaf Isaachsen, Erik Werenskiold, Edvard Munch, Dagfin Kjølsrud, Henrik Lund, Edvard Vigebo, Jon Løvøen, Mette Tronvoll, Torbjørn Rødland m.fl.

 

Bildet: Edvard Munch  - Selvportrett på kafe

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen