Arrangement

Galleri Buen: “Colloquium” - Sigbjørn Bratlie
Galleri Buen: “Colloquium” - Sigbjørn Bratlie

Galleri Buen: “Colloquium” - Sigbjørn Bratlie

Kategori:
Utstilling

Varighet:
27.april-2.juni

Utstillingsåpning lørdag 27.april kl 1400
Åpent torsdager 16-19, lør-søn 13-16

Sigbjørn Bratlie er en kunstner som jobber med installasjon, maleri, video og performance.
Han er bosatt i Oslo, men har deltatt på utstillinger i både inn- og utland. Nå er han klar for Mandal!

Utstillingen «Colloquium» viser video, maleri og installasjon. Verkene har en konseptuell og analytisk,
​men samtidig humoristisk vinkling. Et nøkkelbegrep kunstneren har knyttet til så å si alt han har
produsert, er «kunstneren som antihelt»: Kunstneren som frenetisk forsøker å skape meningstung,
ansvarlig og dyptloddende kunst, men som ikke får det til. Heri ligger også mye av det humoristiske i
uttrykket.

Utgangspunktet for maleriene og installasjonene er populærkultur. Verkene handler om det å lage kunst i
en overveldende strøm av tv, film, popmusikk, sitcoms og tegneserier. Dagens populærkultur er for Bratlie
en uopphørlig bakgrunnsstøy som gjør det vanskelig å snakke klart og tydelig—vanskelig å høre seg selv
tenke. Verkene er ofte ”filtrert” gjennom ett eller flere lag av populærkulturelle referanser, men handler til
syvende og sist om det å lete etter en egen stemme, både kunstnerisk og personlig.

Videoverkene tar for seg politiske, filosofiske og litterære temaer. De legger for dagen en
hermeneutisk tilnærming til samtidskulturen, det vil si, de er ofte laget som forsøk på å rydde opp i og
sementere språklig mening i kulturelle fenomener. I langvarige performance-prosjekter har Bratlie satt av
mellom seks måneder og ett år til å lære seg et fremmed språk, for deretter å lage et kunstprosjekt der han
i en gitt setting kommuniserer med noen på dette språket. Utstillingen inneholder videoer laget på polsk,
grønlandsk, klassisk latin, irsk, gresk og afrikaans.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen