Arrangement

lordagsuniversitetet-skjerm-mandal__hovedbilde
lordagsuniversitetet-skjerm-mandal__hovedbilde

Den historieskapte marionetten

Kategori:
Bibliotek | Foredrag

Vi liker å tenke at vi er frie, at vi kan tenke og gjøre hva vi vil, at vi bestemmer over egne liv. Men stemmer det? Eller er vi knapt noe mer enn marionetter som danser en koreografi designet for tiår, århundrer eller millennia siden? Danser vi den fordi vi liker den, eller fordi vi følger det som er forventet at skal være «riktig»? Og hvem har bestemt hva er «riktig»? Og når?

Vi er historieskapte, både som biologiske maskiner og som sosiokulturelle dyr. Til og med myten om vår «sjel» er historieskapt.

Foredraget er en invitasjon til å tenke om oss alle, individuelt og kollektivt, som historieskapte marionetter. La oss prøve å forstå oss selv bedre ved å se på historiens speil.

Om foredragsholderen:
Apostolos Spanos er professor i historie ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Han forsker og underviser i temaer som historiebevissthet og historiebruk, og om hvordan historien former oss individuelt og kollektivt. Han forsker også på hvordan vi kan bruke historieteori og tidsteori i datasimuleringer til bedre å forstå den internasjonale flyktningkrisen. I det siste er han opptatt av hvordan vi kan bruke kunstig intelligens i undervisning og studentvurdering. 

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen