Arrangement

Senioruniversitetet: Even Tronstad Sagebakken
Senioruniversitetet: Even Tronstad Sagebakken

Senioruniversitetet: Even Tronstad Sagebakken

Kategori:
Foredrag | Senior

Billettpris:
Kr 170/120

«Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Ordfører Even Tronstad Sagebakken er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015 og ble etter kommunestyrevalget 2019 valgt til ordfører i Lindesnes kommune etter kommunesammenslåinga i 2020. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han ble innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019. Sagebakken var fra 2012 rektor ved Spangereid skole og ble i 2017 rektor ved Lindesnes ungdomsskole. Han er adjunkt fra Høgskolen i Agder i 2003 og tok mastergrad i skoleledelse ved BI i 2012.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen