Arrangement

Lørdagsuniversitetet: Syng for livet – fra vugge til grav
Lørdagsuniversitetet: Syng for livet – fra vugge til grav

Lørdagsuniversitetet: Syng for livet – fra vugge til grav

Kategori:
Bibliotek | Foredrag

Syng for livet – fra vugge til grav
v/ Anne Haugland Balsnes, professor i musikk ved Universitetet i Agder

Sang har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon i Norge, og tidligere generasjoners skolehverdag var gjennomsyret av sang. I læreplanene for barnehage og skole i senere tid har sangen stadig blitt mer underordnet. Uformelle rapporter peker på at sang også i praksis er marginalisert. Hva skjer med sang i Norge? Er stemmeskam i ferd med å bre seg? Er allsang på vei ut? I foredraget argumenterer Balsnes for sangens betydning for mennesker i ulike livsfaser og for grupper og samfunn. Sammen med publikum vil hun snakke og synge seg gjennom tematikken.

Om foredragsholderen:

Anne Haugland Balsnes er professor i musikk ved Universitetet i Agder og visedekan for forskning ved Fakultet for kunstfag. Sang er en rød tråd i hennes virke. Hun har skrevet ph.d.-avhandling om betydningen av korsang og har forsket på sammenhengen mellom musikk, helse og livskvalitet. For tiden leder hun det nasjonale forskningsprosjektet SANGBARSK – SANG i BARnehage og SKole. 

Balsnes er også utøvende sanger og kordirigent. 

NB! Begrenset antall plasser, påmelding her.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen