Arrangement

Lørdagsuniversitetet: Livet før og etter døden
Lørdagsuniversitetet: Livet før og etter døden

Lørdagsuniversitetet: Livet før og etter døden

Lørdag 19. okt.Lør. 19. okt. kl. 13.00
- Biblioteket

Kategori:
Bibliotek | Foredrag

Hvilke handlinger gjennomførte folk i middelalderen i dette livet for å sikre seg i det neste?

Foredrag om tro og tillit, folk og fe, og religiøs praksis i Norge i katolsk tid. Sentralt står «sjelegaver», som er et uttrykk for hvordan folk handlet i det jordiske for å påvirke sitt liv i det hinsidige. Hva var en sjelegave, hvem ble de gitt for, hvem tok dem imot, og hvordan skulle de virke?

Lørdagsuniversitetet er et tilbud med populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder.
Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting. Her kan du både få kunnskapspåfyll og en kopp kaffe.

Foredragsholder:
Hilde Inntjore
ph.d. i middelalderhistorie og studieleder ved Avdeling for lærerutdanning, UiA

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen