Arrangement

Lørdagsuniversitetet: Havet som ferdselsvei og fluktrute – Kulturmøter og forsvinningsnumre på Agder
Lørdagsuniversitetet: Havet som ferdselsvei og fluktrute – Kulturmøter og forsvinningsnumre på Agder

Lørdagsuniversitetet: Havet som ferdselsvei og fluktrute – Kulturmøter og forsvinningsnumre på Agder

Lørdag 20. nov.Lør. 20. nov. kl. 13.00
- Biblioteket

Kategori:
Bibliotek | Foredrag

Havet som ferdselsvei og fluktrute
– Kulturmøter og forsvinningsnumre på Agderkysten i det lange 1700-tallet
v/ Trond Bjerkås, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder

Før landet ble bundet sammen av jernbane og veinett, var havet den viktigste ferdselsåren for folk langs kysten. Den økonomiske betydningen av sjøfarten i «seilskutetiden» på 17- og 1800-tallet er vel kjent for mange. Mindre kjent er kanskje de betingelser havet ellers ga for kystfolks livsutfoldelse i en tid hvor de ellers kunne være ganske begrenset. Havet bandt folk sammen, men havet kunne også gi mulighet for å rømme fra lovens lange arm. I dette foredraget vil historiker Trond Bjerkås undersøke havets betydning for kystfolk på Agder i «det lange 1700-tallet», da kongen var dansk, saltet var fransk og naboen var i Amsterdam.

Om foredragsholderen:

Trond Bjerkås er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Hans forskningsinteresser knytter seg særlig til politisk kultur, religion og mentalitet i tidlig-moderne tid. Han jobber for tiden med en bok om Søgnes historie fra middelalderen til moderne tid.

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen