Arrangement

Karina Herteig: Fragmenter mai-juli 2021
Karina Herteig: Fragmenter mai-juli 2021

Karina Herteig: Fragmenter mai-juli 2021

Fredag 21. mai.Fre. 21. mai. kl. 18.00
- Galleri

Kategori:
Utstilling

Varighet:
22.mai-4.juli

Utstillingsåpning fredag 21.mai kl 1800
Åpent lørdager og søndager fra kl 1200 til kl 1700

Salgsutstilling med maleri og skulpturelle objekter.
Kunstnerens egne tekst:

Om arbeidet

Omgivelsene har betydning for mine arbeiders tilblivelse og utformning. Omgivelsene kan
være naturen. Jeg er nysgjerrig på omgivelsene og er opptatt av dem i mine
arbeidsprosesser. Både i de små detaljene samt i de større flater og helheter, enten jeg
arbeider med maleri eller skulptur.


Jeg foretrekker å bruke naturmaterialer spesielt i kombinasjon, og gjerne som kontrast til
moderne teknologi og industriprodukter, som eksempelvis jern og plast. Naturen i dialog
med teknologien; det givende overfor det tagende; motsetningene og forskjellene.
Gamle brukte materialer og gjenstander som tiden har gitt sitt preg på og gitt en røff og
ujevn overflate. Noe som kan ha en spennende vakker form eller farge og være
sanselige og uttrykksfulle. Det er i denne dobbeltheten med assosiasjonsrikdom jeg finner
mangfold av mening og liv. Der ligger også en økologisk bevissthet, en moralske
utfordringen og en interessant spenning i dette gjenbruket. Jeg er en gjenbruker.

Maleriene og tegningene mine har gjerne en dobbelthet.
På den ene siden prøver jeg å gi en karakter av noe som er umiddelbart og spontant
fanget, men på den annen side bærer spor av en møysommelig bearbeidelse. En
bearbeidelse som ønsker å få fram en levende struktur i overflaten. Som gir mulighet til
rik variasjon i uttrykk gjennom teknikker og materialer fra tørrpastell og oljemaleri til
akryl og bivoks. Som også kan anvendes på ulike materialer fra aluminium, silkepapir og
bladgull. Dette kan være malt på alt fra finerplater, lerret, tjærepapp eller trepaller.
Karina Herteig

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen