Arrangement

Vil du bli en del av Team Buen?
Vil du bli en del av Team Buen?

Vil du bli en del av Team Buen?

Kategori:

Vil du bli en del av Team Buen?

Stilling ledig som kulturkonsulent med kinoansvar tilknyttet arrangementsstaben / kulturhusdriften på Buen.

 

Stillingen er todelt, hvor hovedansvarsområdene er
1) kino- og kioskdriften i Buen kulturhus
2) dagansvarlig tekniker Buen, med særskilt ansvar for å følge opp konferanser, forestillinger og foredrag på dagtid m.v.

Til stillingen ligger også oppgaver knyttet til teknisk drift av Buen i tett samarbeid med avdeling Bydrift. Grenseoppgangen mellom Bydrift (som huseier) og Buen (som leietaker) er regulert i egen brukeravtale.

Følgende oppgaver inngår i stillingen:

Programmering av kinofilm
Kontakt med filmbyråer/booking av film
Markedsføring av kino, inkludert administrasjon av kinoreklame
Ansvar for kino- og kioskpersonell, bemanning, vikarer m.v.
Ansvar for logistikk, vareflyt kiosk
Teknisk ansvar for kinomaskiner, DX – billettsystem og kassesystem
Oppgaver som hus-tekniker på dagtid (møter/konferanser/enkelte konserter)
Hus-ansvarlig teknisk, herunder bygg, systemer, nett, kasser etc. i samarbeid med avdeling Bydrift (huseier Buen).


Andre oppgaver kan også tillegges stillingen etter behov.
 

Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på høyskolenivå
God kjennskap til Salg/service/vareflyt

God  teknisk kompetanse og innsikt
God datakompetanse
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Buen kulturhus tilstreber å leve verdiene «Romslig og Offensiv». I den forbindelse vil følgende personlige egenskaper bli vektlagt:
Engasjement

Struktur
Selvstendighet
Fleksibilitet
Gode samarbeidsevner
Positiv holdning

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Tiltredelse snarest. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste, og det søkes via www.mandal.kommune.no. Søknad sendes på elektronisk skjema - Stillings id. 1502 

Vi kan tilby spennende og varierte oppgaver i et inspirerende og, til tider svært hektisk arbeidsmiljø.    Lønn etter tariff.

Stillingen utgjør 100% i stillingskode 6559, konsulent. Arbeidsoppgavene er hovedsakelig på dagtid og reguleres i 37,5 timers uke.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse avdelingsleder Leila I. Amouche (tlf 95 29 66 76)

 

Søknadsfrist 21. oktober 2018

Søk her

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen