Arrangement

Informasjon om fremtidsfullmakt
Informasjon om fremtidsfullmakt

Informasjon om fremtidsfullmakt

Onsdag 16. jan.Ons. 16. jan. kl. 17.00
- Biblioteket

Kategori:
Bibliotek | Foredrag

Hvem skal hjelpe deg når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine økonomiske og personlige interesser?

Vi kan alle på et eller annet tidspunkt i livet komme i en situasjon der vi på grunn av sykdom, ulykke, demens mv. ikke lenger er i stand til å styre egen økonomi og ta viktige beslutninger.

Opprett fremtidsfullmakt – før det er for sent!

Advokatene Merethe Johannessen og Rita Hagehei vil gi en gjennomgang og oversikt over reglene for fremtidsfullmakt i vergemålsloven; hvem kan opprette fremtidsfullmakt, hvem kan være fullmektig, hva kan fullmakten omfatte, formkrav og hva risikerer du ved ikke å ha en fremtidsfullmakt?

Bilder:

  • Bilde fra forestillingen